Educatie

educatie Comuna Bârgăuani beneficiază de următoarele unități de învățământ: 4 grădinițe amplasate în incinta şcolilor; 4 școli primare, clasele I-IV și 1 școală gimnazială, clasele I-VIII. În anul 2008, prin Banca Mondială au fost derulate 3 proiecte, în parteneriat cu, Consiliul Local și Inspectoratul Şcolar Neamț, prin care a avut loc reabilitarea şi modernizarea unităților de învățământ de pe raza comunei. Acestea au fost renovate cu parchet și geam termopan, au fost dotate cu centrală termică
și rețea de alimentare cu apă potabilă. De asemenea, școala cu clasele I-VIII a fost dotată cu laborator IT (acces internet si calculatoare).
În plus, trebuie menționat că la școala I-VIII există spațiu pentru teren de sport.
Transportul elevilor se face cu 3 microbuze școlare a căror utilizare însă este împărțită între școală și primărie.
Cu toate acestea, sunt necesare investiții pentru modernizarea bazei materiale a învăţământului, iar finanţările Guvernului reprezintă o oportunitate.
O necesitate importantă este şi înfiinţarea unui laborator de chimie în şcoli şi construcţia de săli de sport la fiecare şcoală. Nu în ultimul rând se va avea în vedere şi achiziţionarea unui nou microbuz pentru transportul elevilor.
Populaţia preşcolară şi şcolară este destul de redusă, ceea ce reprezintă un dezavantaj pentru viitor, în condițiile în care numărul populației tinere, în general, este destul de redus. Colectivul de elevi şi preşcolari care cuprinde 460 copii dintre care: 60 la grădiniţă, 150 elevi clasele I-IV, 250 elevi clasele V- VIII, este deservit de un colectiv de 43 de cadre didactice. Aceste cadre didactice reprezintă un potenţial uman care poate fi important în elaborarea proiectelor de dezvoltare locală.

 

Share This:

Comments are closed.