Flora si fauna

Veverita

Vegetaţia este condiţionată de poziţia în latitudine a comunei, condiţiile climaterice, relief la care se adaugă alte condiţionări locale. În pădurile de foioase se aflau pe vremuri sălbăticiuni tipice precum iepuri, căprioare, mistreţi, vulpi, lupi, etc. Comuna are fâneaţă, dealuri cu păşuni şi islazuri, unde iarba regenerată anual permite păşunatul cailor şi cornutelor.
O extindere mare o are vegetaţia ierboasă, favorabilă creşterii animalelor. În interiorul satului ca şi pe terenurile agricole şi defrişate mai întâlnim: răchita, măceşul, păducelul, pelinul, trifoiul sălbatec, măzărichea şi multe altele.
Fauna este condiţionată de vegetaţie, care îi asigură hrană şi adăpost. Animalele sălbatice şi păsările ce populează această zonă sunt: iepurele, vulpea, pisică sălbatică, veveriţă, jder, dihor, arici, cârtiţă, nevăstuică; popândăul, hârciogul şi unele specii de păsări: fazanii, mierlele, huhurezii, pupezele, cucuvelele şi multe altele.

Share This:

Comments are closed.